22 Şubat 2020 Cumartesi

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirmek amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetmelik yayımlandı.

Belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar planı alanları içindeki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsayan düzenleme 22/02/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik ile yeni yapılacak planlarda %45 olarak kesilecek DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) nın nerelerde kullanılacağı, iptal olan parselasyon planlarında izlenecek yollar ile ilgili hususlar dikkat çekiyor.

22/02/2020 T.C Resmi Gazete için TIKLAYIN!