31 Ekim 2019 Perşembe

Gayrimenkul Rant Vergisi!


Tapu Kanununda değişiklikler öngören kanun teklifinin taslağına göre; "3194 sayılı Kanuna 8. ek madde" eklenmiştir.

Ek maddedeki düzenlemeye göre ada bazında taşınmaz maliklerinin tamamının muvafakati alınmak kaydıyla değerinde artış olan arsanın artan değeri, değer artış payı olarak alınacak.

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından belirlenecek.  Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Değer artış payı ayni olarak yani hisse olarak da alınabilecek.

Değer artış payı tutarları taşınmaz maliklerince; Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına Mevcut rantın %50-%100 arası oranda yatırılacak. Yatırılan tutarların;

%30’u imar planı değişikliğini onaylayan ilgili idarede açılacak kamulaştırma hesabına, %30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, %40’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına,

Büyükşehirlerde ise %20’si büyükşehir belediyesinin kamulaştırma hesabına, %20’si ilgili ilçe belediyesi kamulaştırma hesabına, %20’si Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel hesabına, %40’ı da Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına yatırılacak.