31 Ağustos 2019 Cumartesi

SPK Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Hakkında Tebliğ


SPK Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Hakkında Beklenen Tebliğ Yayınlandı! 

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ 31 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayınlandı. Yayınlanan tebliğ ile beraber gayrimenkul değerleme şirketleri ile alakalı esaslar belirlenmiş oldu.

Tebliğin tümü için: RESMİ GAZETE

6 Ağustos 2019 Salı

MAN Fabrikası ÇED Süreci Başladı (ÇUBUK)MAN TÜRKİYE A.Ş. tarafından; Ankara İli, Çubuk İlçesi, Güldarpı Mahallesi, 130 ada, 49 no’lu parselde her alan 321.302,81 m2 alan üzerinde yeni nesil otobüsler için Ar-Ge Merkezi, Yeni Nesil Parça Üretim Tesisi ve Test Merkezinin kurulması için yürütülen çalışmalarda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı. Projenin öngörülen yatırım tutarı 452.870.000 TL olup, yurtdışına gidecek olan yıllık yaklaşık 23.100.000 TL’nin ülkemizde kalması ve yeni 700 kişilik nitelikli iş gücü istihdamı sağlanması hedefleniyor.MAN TÜRKİYE A.Ş. tarafından; Ankara İli, Çubuk İlçesi, Güldarpı Mahallesinde yeni nesil otobüsler için Ar-Ge Merkezi, Yeni Nesil Parça Üretim Tesisi ve Test Merkezinin kurulması için yürütülen çalışmalarda arazi tahsisi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. (04. Ekim 2019)