3 Nisan 2019 Çarşamba

Güney Doğu Ankara Planı (Çankaya, Mamak)

Önceki belediye meclisi toplantısında onaylanan Mamak, Doğukent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi  plan notları değişikliği askıya çıkartıldı. 


Plan notu değişikliği ile;
1- Eski plan notları ile 1000 m2'lik parsellerde 12 konut sınırlaması var iken yeni düzenleme ile "Konut sayısı toplam inşaat alanının 100 m2'ye bölünmesi ile elde edilen sayıyı aşamaz." ibaresi eklendi.
2- Eski plan notları B ve C  işaretli adalara, ada bazlı uygulama yapılması halinde konut sayısı değişmeksizin %10 konfor payı sağlar iken, düzenleme ile "Ada bazlı uygulamalarda %10 emsal artışı yapılabilir,  konut sayısının toplam inşaat alanının 100 m2'ye bölünmesi ile elde edilen sayıyı aşamaz." şeklinde değiştirildi.
3- Eski plan notları KOP hisselerinin bedelisiz terki halinde konut sayısı değişmeksizin %10 konfor payı sağlar iken, düzenleme ile " KOP hisselerinin bedelisiz terki halinde %10 emsal artışı yapılabilir,  konut sayısı toplam inşaat alanının 100 m2'ye bölünmesi ile elde edilen sayıyı aşamaz." şeklinde değiştirildi.
4- Düzenleme ile 17 metre ve üzerindeki yollara cephe olan parsellerin giriş katlarına emsal dahilinde ticarethane yapabilinecek.
_________________________________________________
Güney Doğu Ankara 1/25000'lik Plan değişikliği 09.01.2019

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Güney Doğu Ankara Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı.

________________________________
11.06.2015
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile onaylanan Mamak İlçesi Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişme Alanı I. Etap İmar Planında 39658 ile 39661 adalar arasında kalan Park Alanının bir kısmı ile I. Islah Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 51010 ada 5 parsel Sağlık Alanının takasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği bugün bir ay süreyle askıya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 813 sayılı kararı ile onaylanan Mamak İlçesi Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişme Alanı I. Etap İmar Planında 39658 ile 39661 adalar arasında kalan Park Alanının bir kısmı ile I. Islah Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 51010 ada 5 parsel Sağlık Alanının takasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.