14 Ekim 2020 Çarşamba

Emlakta yeni bir Dönem 2020


14 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile emlak sektöründe köklü değişim yaşanacak. 

İlk olarak 5. Maddede “Taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılır.” İbaresi ile hayatımıza giren iki yeni kavram var. Yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletme. Örneklemek gerekir ise uluslararası emlak firmalarının ülkemizde uyguladığı sisteme benzer bir sistem kurgulanmış. Yetki belgesine sahip işletmeler (brokerlar) ve ona sözleşme ile bağlı gayrimenkul danışmanları…

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

Meslek odasına kayıtlı olması,
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor.
 
Yetki belgesine sahip işletmenin sorumlu emlak danışmanının;

On sekiz yaşını doldurmuş olması,
En az lise mezunu olması,
İflas etmemiş veya itibarının yerine gelmiş olması, Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya yönetmelikte belirtilen suçlara karışmamış olması,
Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekiyor.
 
Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

On sekiz yaşını doldurmuş olması,
En az lise mezunu olması,
İflas etmemiş veya itibarının yerine gelmiş olması, Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya yönetmelikte belirtilen suçlara karışmamış olması,
Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
Yetki belgesi sahibi işletme ile sözleşmeli işletme arasında süresi ve paylaşım esaslarını belirtir sözleşme,
 
01/01/2021 tarihinden itibaren sözleşmeli işletmelerin işe başlaması ve işten ayrılması halinde on gün içerisinde bilgi sistemine bildirilmesi gerekiyor.

 İnternet İlanları İle İlgili;

01/01/2021 tarihinden itibaren ilan siteleri üye kaydederken yetki belgelerine bakacak ve yetkisiz kişi veya şirketleri üye yapamayacak. İlan siteleri müşteri hizmetleri altyapısını geliştirip, şikayet ve talepleri hızlıca yanıtlayıp hızlıca neticelendirmesini sağlayacak.
Bugünden geçerli olmak üzere aynı taşınmaza yönelik birden işletme tarafından ilan verilmesi durumunda, o taşınmaza ilişkin yetkilendirme sözleşmesine taraf olan işletme veya sözleşmeli işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan kaldıracak.
İşletmeler ilan verir iken;

Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan durumunda, bu durumun gerçekleştiği tarihi izleyen üç gün içinde ilan faaliyetine son verir.
İlanlarında yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer veremez.
İlanlarında yetki belgesi numarasına, yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına, adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen diğer bilgilere, iletişim bilgisine ve varsa taşınmazın enerji kimlik bilgilerine kolay okunabilir şekilde yer verir.

Alım satım, pazarlama veya kiralamaya yetkili olmadığı taşınmaza yönelik ilan veremez.
Tarifeler;

Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamayacak.
Kiralamaya aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.
____________________

Emlak Yetki Belgesinde Süre; 31/08/2020'ye Uzatıldı (11 Aralık 2019)


Emlak işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi süresinin bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05/06/2018 tarihli ve 30442 Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Yönetmelik ile emlak firmalarına yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bu karar ile emlak işletmelerine yetki belgesi almaları için 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ek süre verilmiş oldu.

_________________________________

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Yayınlandı (5 Haziran 2019)


05/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak sektörüne resmi standartlar getirildi.

Yetki belgesi olmayan Emlak Danışmanlığı yapamayacak!

Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak.Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak.

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için yetkilinin, en az lise mezunu, iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması gerekecek. Emlak danışmanlığı yapmak için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da getirildi.

Yetki belgesi başvurusu, belge verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgelerle Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. İşletmenin belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilecek.

Emlak ofislerinde olması gereken şartlar da belirlendi. İşletmelerde, bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması şartı aranacak. İşletmede ayrıca taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak.

Komisyona sınır getirildi

Alım satım işlemlerinde alınacak komisyon katma değer vergisi hariç; Taraflardan toplam yüzde dördünden (%4) fazla olamayacak.

Kiralama işlemlerinde sözleşmede yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.

3 aylık geçiş dönemi

İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Düzenlemenin bu hükmü için 3 aylık geçiş dönemi öngörüldü.