3 Mayıs 2018 Perşembe

Dodurga Alacaatlı Planı03.05.2018
Dodurga, Alacaatlı ve İncek Mahalleleri arazisinde geçtiğimiz yıl tescili yapılan imar planının tekrar eski haline döndürülmesi için önerge verilmişti. Dodurga ve Alacaatlı bölgeleri için İmar ve Bayındırlık Komisyonu gelen itirazlar üzerine kararın ertelenmesini uygun gördü.
İncek Etabı için ise emsal düşürme kararı verilip bugün askıya çıkarıldı.
____________________________
08.05.2018
Dodurga, Alacaatlı ve İncek Mahalleleri arazisinde geçtiğimiz yıl tescili yapılan imar planının tekrar eski haline döndürülmesi için önerge verilmişti. Dodurga ve Alacaatlı bölgeleri için İmar ve Bayındırlık Komisyonu gelen itirazlar üzerine kararın ertelenmesini uygun gördü.
İncek Etabı için ise emsal düşürme kararı verilip 03/05/2018 tarihinde askıya çıktı.
____________________________
14.02.2018
Dodurga, Alacaatlı ve İncek Mahalleleri arazisinde geçtiğimiz aylarda tescili yapılan 1.75 ve 2.00 emsalli imar planının tekrar eski haline döndürülmesi için verilen önerge ABB İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 14/02/2018 tarihinde görüşüldü.
Özetle fiziki plan korunmak sureti ile emsallerin eski haline (0.30 ve 0.50) dönüştürülmesi komisyon tarafından uygun görüldü ve önerge belediye meclisine sevk edildi.
Aynı gün yapılan belediye meclisi oturumunda plan hakkında mahkeme kararları ve bilirkişi raporları olduğu gerekçesi ile karar verilmeyerek, hukuk müşavirliğinden görüş alınması istendi.
______________________________
11.11.2016
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2016 gün ve 1418 sayılı kararı ile tadilen onaylanan, 1/5000 ölçekli Çankaya İlçesi, Dodurga ve Alacaatlı Mahallesi sınırları içerisinde 1024 hektarlık alana ait Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin itirazların, 14.10.2016 gün ve 2059 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kısmen kabulüne dair ilanın bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilan panosunda ve internet sitesinde 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. 
______________________________
19.10.2015
Dodurga otoban içi, Alacaatlı imarsızlar ve bazı İncek parsellerini kapsayan 5000'lik nazım imar planları bugün askıya çıktı...
______________________________
12.06.2015
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5.000 ölçekli Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi 70 ada 1 no'lu parsele ait Nazım İmar Planı Değişikliği dün askıya çıkarıldı...

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Haziran 2015 gün ve 1209 sayılı kararıyla tadilen onaylanan,“ 1/5000 ölçekli Çankaya İlçesi, Dodurga Mahallesi 70 ada 1 parsele ait Nazım İmar Planı Değişikliği” dün askıya çıktı. İmar planı 12 Ağustos 2015 tarihinde askıdan inecek.