28 Ağustos 2017 Pazartesi

Yapracık Mahallesi Planları

Yapracık Kuzey 1/1000 Uygulama İmar Planı 28.08.2017

Etimesgut Belediye Meclisimizin 05/08/2017 tarih ve 487 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/08/2017 tarih ve 1731 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut İlçesi Yapracık Eskişehir Yolu Kuzeyine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 28/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
__________________
Yapracık 1/5000'lik Planları Yeniden... 27.04.2017

Toki ve ABB'nin yetki karmaşası ve açılan davalar sonucunda bir süredir belirsizlik yaşanan Yapracık Mahallesinin Eskişehir Yolu kuzeyi ve güneyindeki 2 planın da 1/5000'lik planları ABB Meclisi tarafından kabul edilip, bugün askıya çıkarıldı...