16 Nisan 2021 Cuma

2021 Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde flaş değişiklik!


Gayrimenkul alım satım ticareti ile uğraşan emlakçılık yapanları yakından ilgilendiren kritik bazı düzenlemeler yapıldı. İlgili karar Ticaret Bakanlığı'nca gerçekleştirilirken, yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Peki emlakçılık yönetmeliğinde hangi düzenlemeler yapıldı? İşte yeni Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği... 
Türkiye genelinde emlak işi ile uğraşan yüz binleri yakından ilgilendiren yeni yönetmelik ile lise şartı resmen kaldırıldı. Artık ilköğretim mezunu olan herkes emlakçılık yapabilecek. İşte son dakika yönetmelik değişikliği ile bu sabah Resmi Gazete'de resmen yürürlüğe giren gayrimenkul alım satımına ilişkin yeni değişiklikler. 

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen emlak alım satım işi ile uğraşanları yakından ilgilendiren yeni bir yönetmelik yayımlandı. 

T.Ticareti Yönetmelikteki Değişiklik Hakkında Yönetmelik:
MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “5/6/2018” ibaresi “14/10/2020” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde ve aynı maddenin altınca fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir. _______________________


Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde, İlan Siteleri İle İlgili Hükümler Yürürlüğe Girdi (01.01.2021)

14 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ” ile internet ilanları ve ilan sitelerine yönelik düzenlemenin yürürlük tarihi  01/01/2021 olarak belirlenmişti.

01/01/2021 tarihinde yürürlüğe giren hususlar:

İlan Siteleri:  İşletme ve sözleşmeli işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletme ve sözleşmeli işletmeleri üye yapmamak.

İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

Ayrıca yetki belgesine sahip işletmelerin, 01/01/2021 tarihinden itibaren sözleşmeli işletmelerin işe başlaması ve işten ayrılması halinde on gün içerisinde bilgi sistemine bildirilmesi gerekiyor.


___________________________


Emlakta yeni bir Dönem 2020 (14 Ekim 2020)

14 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile emlak sektöründe köklü değişim yaşanacak. 

İlk olarak 5. Maddede “Taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılır.” İbaresi ile hayatımıza giren iki yeni kavram var. Yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletme. Örneklemek gerekir ise uluslararası emlak firmalarının ülkemizde uyguladığı sisteme benzer bir sistem kurgulanmış. Yetki belgesine sahip işletmeler (brokerlar) ve ona sözleşme ile bağlı gayrimenkul danışmanları…

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

Meslek odasına kayıtlı olması,
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor.
 
Yetki belgesine sahip işletmenin sorumlu emlak danışmanının;

On sekiz yaşını doldurmuş olması,
En az lise mezunu olması,
İflas etmemiş veya itibarının yerine gelmiş olması, Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya yönetmelikte belirtilen suçlara karışmamış olması,
Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekiyor.
 
Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

On sekiz yaşını doldurmuş olması,
En az lise mezunu olması,
İflas etmemiş veya itibarının yerine gelmiş olması, Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya yönetmelikte belirtilen suçlara karışmamış olması,
Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
Yetki belgesi sahibi işletme ile sözleşmeli işletme arasında süresi ve paylaşım esaslarını belirtir sözleşme,
 
01/01/2021 tarihinden itibaren sözleşmeli işletmelerin işe başlaması ve işten ayrılması halinde on gün içerisinde bilgi sistemine bildirilmesi gerekiyor.

 İnternet İlanları İle İlgili;

01/01/2021 tarihinden itibaren ilan siteleri üye kaydederken yetki belgelerine bakacak ve yetkisiz kişi veya şirketleri üye yapamayacak. İlan siteleri müşteri hizmetleri altyapısını geliştirip, şikayet ve talepleri hızlıca yanıtlayıp hızlıca neticelendirmesini sağlayacak.
Bugünden geçerli olmak üzere aynı taşınmaza yönelik birden işletme tarafından ilan verilmesi durumunda, o taşınmaza ilişkin yetkilendirme sözleşmesine taraf olan işletme veya sözleşmeli işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan kaldıracak.
İşletmeler ilan verir iken;

Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan durumunda, bu durumun gerçekleştiği tarihi izleyen üç gün içinde ilan faaliyetine son verir.
İlanlarında yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer veremez.
İlanlarında yetki belgesi numarasına, yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına, adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen diğer bilgilere, iletişim bilgisine ve varsa taşınmazın enerji kimlik bilgilerine kolay okunabilir şekilde yer verir.

Alım satım, pazarlama veya kiralamaya yetkili olmadığı taşınmaza yönelik ilan veremez.
Tarifeler;

Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamayacak.
Kiralamaya aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.


____________________

Emlak Yetki Belgesinde Süre; 31/08/2020'ye Uzatıldı (11 Aralık 2019)


Emlak işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi süresinin bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05/06/2018 tarihli ve 30442 Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Yönetmelik ile emlak firmalarına yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bu karar ile emlak işletmelerine yetki belgesi almaları için 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ek süre verilmiş oldu.


_________________________________

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Yayınlandı (5 Haziran 2019)


05/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak sektörüne resmi standartlar getirildi.

Yetki belgesi olmayan Emlak Danışmanlığı yapamayacak!

Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak.Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak.

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için yetkilinin, en az lise mezunu, iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması gerekecek. Emlak danışmanlığı yapmak için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da getirildi.

Yetki belgesi başvurusu, belge verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgelerle Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. İşletmenin belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilecek.

Emlak ofislerinde olması gereken şartlar da belirlendi. İşletmelerde, bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması şartı aranacak. İşletmede ayrıca taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak.

Komisyona sınır getirildi

Alım satım işlemlerinde alınacak komisyon katma değer vergisi hariç; Taraflardan toplam yüzde dördünden (%4) fazla olamayacak.

Kiralama işlemlerinde sözleşmede yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.

3 aylık geçiş dönemi

İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Düzenlemenin bu hükmü için 3 aylık geçiş dönemi öngörüldü.


24 Aralık 2020 Perşembe

Konya Yolu Alt Geçidi 26 Aralık’ta Açılıyor…Gölbaşı İlçe Merkezi ile Konya Yolu’nun hemzemin olması sebebi ile yıllardır yaşanan trafik sıkıntısının giderilmesi için inşa edilen projede sona gelindi.

Konya Yolu, Gölbaşı İlçe Merkezi Alt Geçidi 26 Aralık Cumartesi Günü hizmete açılacak.

26 Kasım 2020 Perşembe

Milli Emlak Arsa Satış İhaleleri (Gölbaşı-Çubuk)


Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt ve Seğmen Emlak Müdürlükleri, kamu mülkiyetinde bulunan 65 adet arsa ve tarla vasıflı taşınmazı ihale yolu ile satışa çıkardı.

Gölbaşı, Keçiören ve Çubuk ilçelerinde bulunan taşınmazların satış ihaleleri 8-10 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek12 Eylül 2020 Cumartesi

Alıcı ve Satıcı Farklı Tapu Müdürlüklerinden İşlem Yapabilecek17.01.2020 tarihinde farklı tapu müdürlüklerinde veya yurt dışında işlem yapacak vatandaşların işlemleri pilot uygulama kapsamında Ümraniye, Çankaya, Büyükçekmece, Kepez, Bayraklı ve Bornova Tapu Müdürlükleri ile Berlin Temsilciliği’nde yapılmaya başlanmıştı.
Farklı şehir veya ülkelerde bulunan alıcı ve satıcıların bir araya gelmeden tapu işlemi yapmasına imkan sunan uygulama 15.09.2020 tarihinden itibaren tüm tapu müdürlüklerinde başlayacak.
Uygulama ile vatandaşların yaşadıkları yerden ayrılmadan ve günlük işlerini aksatmadan işlem yapmaları, zaman kaybının önlenmesi ile seyahat, konaklama vb. giderlerden tasarruf etmeleri sağlandı, uygulamanın yaygınlaşması ile vekaleten yapılan işlemlerin azalması bekleniyor.
___________________


Diğer Tapu Müdürlüklerinden İşlem Yapılabilmesine İlişkin Yönetmelik (15 Aralık 2019)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna yönetmeliğe göre, tapu müdürlükleri tarafından yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesine olanak sağlayan madde eklendi. Yönetmeliğe göre, taraflar farklı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri yapabilecek. Fakat, tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri ise karşılanmayacak.

ilgili Resmi Gazete Tebliği (14 Aralık 2019)

7 Eylül 2020 Pazartesi

Ankara-Niğde Otoyolu Açıldı
Sürücülerin uzun zamandır sabırsızlıkla beklediği Ankara- Niğde otoyolu kullanıma açıldı. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projenin birinci ve üçüncü kısımları artık kullanımda. Akıllı otoyol olarak da bilinen 330 km uzunluğundaki Ankara- Niğde otoyolunun açılması ile birlikte vatandaşlar ücret tarifesini araştırmaya başladılar. İşte ücret tarifeleri..

Ankara-Niğde Otoyolu Ücretleri:
Tarifeye göre Ankara Haymana Alın gişesinden otoyola giriş yapan bir otomobil, Ankara Şerefli Koçhisar Acıkuyu gişesinden çıkarsa 48₺ ödeyecek. Bu ücret otoyolun yalnızca 1. kısmına aittir.  Otoyolun 3. kesimi kullanıldığında ise Aksaray Alayhan gişesinden giren bir araç Niğde Alın gişesinden çıktığında 25,50₺ ödemesi gerekecek ve otoyol vatandaşlara ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak.

Ankara- Niğde Arasındaki Ulaşım Süresini Neredeyse Yarıya İndirdi
Açılış sırasında yapılan konuşmada,

“Mevcut yolda, 317 kilometreyi 4 saat 14 dakikada kateden bir sürücü, otoyolu kullandığında 275 kilometre giderek 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecektir. Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Kazaların azalmasıyla can ve mal güvenliğinin artması bir diğer önemli faydadır. Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme, Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerimize erişimin kolaylaşması bu alanda da ülkemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Güzergah boyunca dikilecek 6,5 milyon bitki ve 1,1 milyon metrekare çimlendirme ile bozkır ikliminin hakim olduğu bu bölgenin çehresi de değişecektir. Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan birçok işlem, bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Trafik yoğunluğundan buzlanmaya, bakım onarım ihtiyacından ileride akıllı araçların kullanımına imkan sağlayacak altyapısına kadar pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik.” ifadeleri kullanılmıştı.

İlk gün otoyoldan 10 bine yakın araç geçti:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 gün önce( 5 Eylül 2020) açılışı gerçekleşen otoyolun, açıldıktan sonraki ilk gününde otoyolu 10 bine yakın aracın kullandığını söyledi. Ayrıca otoyolun vatandaştan büyük beğeni topladığını da ekledi.

_______________________________________________

Niğde Otobanı Düzenlemeler ve Acil Kamulaştırma kararı (26 Temmuz 2019)


Yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle inşa edilen Ankara-Niğde Otoyolu 2 Şubat 2018 de başlamıştı. 2020 de Hizmet verecek olan 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu'nun Gölbaşı tarafından başlıyor, Niğde-Gölcük Kavşağı’nda sona eriyor. Ayrıca bağlantı otoyoluyla Kırşehir’e de ulaşılabilecek ve Ankara-Niğde Otoyolu tamamlandığında Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol bağlantısı tamamlanmış olacak.


25 Temmuz 2019 tarihinde Ankara-Niğde Otoyolu Projesi kapsamında büyük çoğunluğu Gölbaşı, küçük kısmı Şereflikoçhisar ilçelerinde bulunan bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hacılar - Kızılcaşar:
bölgedeki acil kamulaştırma, hem Niğde Otobanınım başlangıcı olan Hacılar otoban kavşağındaki düzenlemelerin olacağı, hem de Bilkent-Odtü arasından, İncek üzerinden Niğde otobanına bağlantı yolunun sinyallerini veriyor.


Gökçehöyük-Yavrucuk:
Gökçehöyük -Yavrucuk mahalle kesişiminin olduğu ve otobandan gelirken haymana yolunu geçtikten 1 km sonra; yaklaşık 200 dönüm arazi ; Servis alanı (Dinlenme, akaryakıt istasyonu, Avm) için istimlak ediliyor.


Karagedik:
Karagedik Mng ve Fatih projeleri arasından geçecek Otobanın Gölbaşı Karagedik'e giriş otoyolunu genişletmek için  Fatih projesi üniversite alanı görünen imarlı iki parselden yaklaşık 60 dönüm istimlak ediliyor.


Mahmatlı-Tepeyurt:
Otoyol bağlantı yolları düzenleme ve genişletmenin yanında muhtemelen Otoban gişeleri için istimlak edilecek haritadaki tahmini bölge.


Şereflikoçhisar:
İki mahallesinde birer parsel kamulaştırılması Otoyol bağlantı yolları düzenleme , yol genişletme gibi Otoyolu ilgilendiren kamulaştırmalar.28 Nisan 2020 Salı

Emlakçılar “WEBTAPU” Üzerinden İşlem Yapabilecek.


Bir süredir uygulanan “WEBTAPU” uygulaması, corona salgını sürecinde tapu müdürlüklerinin elden işlem kabul etmemesi üzerine yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Fakat sistemin emlakçılara açık olmaması sıkıntılara neden oluyordu. Meslek odalarının girişimleri üzerine 27 Nisan 2020 tarihi itibari ile sistem  emlakçılara açıldı.

İşlem yapılabilmesi için emlakçının “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi” bulunması ve taşınmaz sahibinin “WEBTAPU” üzerinden yetki vermesi gerekiyor.

Web Tapu İçin: webtapu.tkgm.gov.tr/Web Tapu ile;

- Hızlı başvuru yapılabilir,

- Taşınmazlarınızı Görüntüleyebilir,

- Konum bilgilerini görüntülenebilir,

- Elektronik Ortamda Harçlar ödenebilir,

- Taşınmazlar için Beyan Belirtmesi koyarak sahtecilik, dolandırıcılık gibi girişimlere karşı önlem alınabilir,

- Dilediğiniz kişi için yetki verilebilir...

2 Nisan 2020 Perşembe

Gölbaşı ÖÇK Bölgesi Plan Değişikliği !


Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ait plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ilan panosunda 25.03.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarıldı.
Yapılan düzenleme ile önceki plan ile çelişen Ankara-Niğde Otoyolu kavşakları (Çevre Yolu & Gökçehöyük) ve hastane yolunun plana işlendiği görülüyor.