14 Ocak 2020 Salı

Çankaya Plan değişiklikleri


Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12.11.2019 gün ve 1806 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi 16128 ada 12 sayılı parsele ilişkin 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ölçekli nazım imar planı,1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi  ilan panosunda bir ay süreyle askıya çıkarıldı.Çankaya, Akpınar Mahallesi 28025 ada 1 parsel, 28026 ada 1 parsel ve 27997 ada 2 parselleri kapsayan alanda hazırlanan imar uygulaması 23.12.2019 tarih ve 300941 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanıp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı.____________________________________

Togo Kuleleri Bitişiği Plan Tadilatı 
(3 Ocak 2020)

Son günlerde çokça gündem olan TOGO Kuleleri projesinin bitişiğinde bulunan 9.883 ve 9.930 m2’lik iki arsanın birleştirilmesi amacı ile yapılan imar plan değişikliği askıda.

Eskişehir Yolu’na cephe olan arsa 1.8 Emsalli ve Ticaret+Turizm alanı kullanımına sahip. Söz konusu arsa İlbank tarafından mart 2019’da 127.780.000TL, Eylül 2019’da ise 113.500.000TL muhammen bedel ile satışa sunulmuştu.5 Ocak 2020 Pazar

Yeni MİT Yerleşkesi Açılıyor


Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut Bağlıca’da inşa edilen yeni binası ‘KALE’ yarın hizmete açılıyor.


5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka bir yapı bulunmayan ‘KALE’, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yeni karargahı olacak. Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni binanın çevresi yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili.


_______________________________________________

Ankaranın PENTAGON'u Etimesgut'da! 4 Nisan 2016


15 Temmuz’dan sonra askeri birliklerin şehir dışına çıkarılması kararı kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve komutanlıkların Etimesgut’a taşınması kararlaştırıldı.

Hükümet 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında askeri kurumların şehir dışına taşınmasına yönelik kararı hayata geçirmek için kolları sıvadı. MİT için Ankara Etimesgut Bağlıca'da yapılan yeni binanın bulunduğu bölge, “güvenlik kampusu” olacak. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıkları bu bölgede toplanacak. Güvenlik kurumları, tek merkezden faaliyetlerini yürütecek. 15 Temmuz sonrasında askeri tesislerin şehir dışına taşınması kararı alınmıştı.

Başta Bağlıca ve Yapracık bölgeleri olmak üzere Eskişehir Yolunun genelinde kısa vade de arazi fiyatlarının prim yapması bekleniyor.

Orta ve Uzun vade de ise gelecek nitelikli nüfus ile yapılaşma hızlanacaktır..

3 Ocak 2020 Cuma

Atatürk Kültür Merkezi ve Millet Bahçesi Planları Askıda


TOKİ tarafından yapılan ihale ile Yapı ve Yapı İnşaat’ın yapımına başladığı Atatürk Kültür Merkezi Alanı 1. Etap Millet Bahçesi projesinin inşaatı devam ederken, koruma kurullarının onayladığı imar plan değişiklikleri askıya çıktı.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 07.11.2019 tarih ve 1336 sayılı kararı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 28.08.2019 tarih ve 3908 sayılı kararı ve Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 28.08.2019 tarih ve 67 nolu kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylandı.


1.BÖLGE: KÜLTÜR VE REKREASYON ALANI (Eski Hipodrum Alanı; Atatürk Kültür Merkezi; Uygulamaya geçmeyen Devlet Opera ve Tiyatro Binası ve Kongre Kompleksi Projesi)


2. BÖLGE: SPOR ALANI (19 Mayıs Stadyumu, Atatürk Kapalı Spor Salonu, Arena Kapalı Spor Salonu vs.)


3.BÖLGE: KÜLTÜR VE EĞLENCE ALANI (Gençlik Parkı)


4.BÖLGE: SANATSAL VE KÜLTÜREL ALAN (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Selim Sırrı Tercan Spor Salonu, TCDD Cer Atölyelerinin restore edilip yeni kullanıma açılan sanat galerisi vs.)5.BÖLGE:TARİH ALANI (Ulus Meydanı ve Gençlik Parkı Arasında yer alan ilk ve ikinci Meclis binalarının bulunduğu Cumhuriyet Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, vb.)


26 Aralık 2019 Perşembe

Hazineye Ait Arazilerin İmar Barışı Kapsamında Satışına İlişkin Tebliğ Yayımlandı


Yapı kayıt belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre;

-Mera, Orman, Kıyı Kanunu kapsamında kalan taşınmazların, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan taşınmazlar satılmayacak.

– Hazine taşınmazlarının belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 metrekareye, dışında olması halinde ise 2000 metrekareye kadarlık kısmı satılacak. Yapının taban alanının bu alanlardan fazla olması halinde yapı alanının tamamı bu kısıtlamalara tabi olmadan satılacak.

– Satış bedeli rayiç bedelden hesaplanacak, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10’u peşin alınacak, kalanı ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek ve taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak.

– Satın alma başvurularını Ek-1’de yer alan dilekçe ile 31/12/2019 Salı tarihine kadar İdareye başvurmaları gerekiyor.

İlk başvuru sonrası başvurunun satılabilir taşınmazlardan olması durumunda istenecek belgeler;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Başvuranın vekil olması durumunda onaylı vekâletname sureti,

c) Yapı Kayıt Belgesi başvuru numarası,

ç) Yapının veya bağımsız bölümün adresi ile sahibi olunduğunu gösterir belgelerden en az biri (noter onaylı satış sözleşmesi, mahkeme kararları, veraset ilamı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, yapı sahipliğine ilişkin resmi kurum yazıları ve benzeri),

d) Yapının 31/12/2017 tarihinden önce yapıldığını ispatlayacak nitelikte her türlü belgeden en az biri (hava fotoğrafı, tespit tutanağı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, idari veya adli yargı mercilerince verilmiş kararlar, seçmen kütük kayıtları, yapıya ait elektrik, su, telefon, doğalgaz faturaları veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gösteren ve ilgili birimlerden alınacak yazı ve benzeri),

e) Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın tüzel kişi adına taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri,

f) Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlarda, diğer paydaşlardan alınacak noter onaylı muvafakatname,

g) Birden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda hak sahiplerinin arsa payı konusunda uzlaşmaları halinde, her bir bağımsız bölüme isabet eden arsa payı oranı ile hak sahiplerini gösteren noter onaylı muvafakatname, yapılacak tebligatla istenir.


Milli Emlak Genel Tebliği : Resmi Gazete (27 Aralık 2019)

İmar Barışı Tebliği: Resmi Gazete (20 Eylül 2018)

16 Aralık 2019 Pazartesi

Güneykent Regnum Golf Country


Regnum Golf Country Son Durum (16 Aralık 2019)

Güneykent Projesi kapsamında Gölbaşı Hallaçlı-Velihimmetli Bölgesinde yapımına geçtiğimiz yıl başlanılan Regnum Golf Country Projesi inşaatının son durumunu sizler için görüntüledik.

Proje 2.000 dönümlük arazi üzerine 95 milyon 781 bin TL yatırım ile 18 çukurlu golf sahası, 1 adet driving-range (antrenman alanı), kulüp binası ve bakım onarım binasından oluşuyor. Ayrıca saha içinde 7 adet yapay gölet oluşturulacak.
________________________________

Hallaçlı, Regnum Golf Country ÇED Raporu (26 Ocak 2019)

Güneykent projesi kapsamında Gölbaşı Hallaçlı-Velihimmetli bölgesinde yapımına geçtiğimiz aylarda başlanılan Regnum Golf Country projesinin ÇED (Çevresel etki değerlendirmesi) raporu yayımlandı.

Rapora göre yaklaşık 2.000 dönümlük arazi üzerine 95 milyon 781 bin TL yatırım ile 18 çukurlu golf sahası, 1 adet driving-range (antrenman alanı), kulüp binası ve bakım onarım binası yer alacak. Ayrıca saha içinde 7 adet yapay gölet oluşturulacak.
___________________________


Güneykent, Regnum Golf Country Çalışmaları... (28 Ekim 2018)

Gölbaşı Hallaçlı'da 2000 dönümlük arsayı ihale yolu ile alan Öztürk Grup, şartname gereği yapması gereken golf sahasının çalışmalarına hız verdi. Grubun şirketi Regnum tarafından hayata geçirilen proje kapsamında golf sahasının 2019 yılı içerisinde hizmete girmesi, villaların daha sonra yapılması düşünülüyor.

Öztürk Grup ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, daha önce basına şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Regnum olarak Ankara’da da bir golf yatırımı planlıyoruz, orada 2 bin dönümlük bir arazi var. Belediyeden ihaleyle satın almıştık. Sözleşmemiz gereği 2019’un altıncı ayına kadar golf sahasını tamamlamak durumundayım. Beş yıl sonra da binaları yapmaya başlarım. Önce sahayı bitireceğiz, çünkü golf bir bölgenin çehresini değiştiriyor”

Nerede?
Golf sahası Gölbaşı ilçesi Hallaçlı, Velihimmetli, Çayırlı mahalle sınırlarını Kesiştiği bölgede, Yeni adıyla Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde olacak._______________________________________________

Regnum Ankara'ya Golf Yatırımı Yapacak. (25 Temmuz 2018)Antalya Belek'teki Regnum otelinin sahibi olan Öztürk Grup ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, Bodrum'da hizmete soktuğu Türkiye'nin 21'inci golf sahasından sonra Ankara'ya da golf yatırımı yapacaklarını söyledi

Bodrum’a 80 milyon Avro'luk golf yatırımını "Bu da benim çılgın projem" diye anlatan Opet ve Öztürk Grubu Başkanı Fikret Öztürk, Ankara'da 2 bin dönüm arazinin belediyeden ihale ile satın aldığı araziye golf yatırımı yapacağını söyledi.
Öztürk, Ankara golf yatırımının 2019 Haziran ayında devreye gireceğini, burada daha sonra Bodrum modelinde olduğu gibi villa inşaatlarının başlayacağını söyledi.


15 Aralık 2019 Pazar

Diğer Tapu Müdürlüklerinden İşlem Yapılabilmesine İlişkin Yönetmelik


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna yönetmeliğe göre, tapu müdürlükleri tarafından yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesine olanak sağlayan madde eklendi. Yönetmeliğe göre, taraflar farklı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri yapabilecek. Fakat, tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri ise karşılanmayacak.

ilgili Resmi Gazete Tebliği (14 Aralık 2019)

13 Aralık 2019 Cuma

Dijital Tapu Dönemi


Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları, yeni yılın ilk yarısından itibaren tapu müdürlüklerine gitmeden “e-Devlet” üzerinden alınabilecek. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yasalaşan değerli konut vergisi sorgulama ekranı “www.tkgm.gov.tr” adresinde kullanıma açıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında “tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı” belgelerinin “e-Devlet” üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.

Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden “e-Devlet” üzerinden alınacak.

Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. “e-Devlet”e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.